buton
   
  *****ÖZKANGALERİM*****Sanatın, Teknoloji Ve Tasarımın Adresi
  2010-2011 Teknoloji Tasarım Dersi 2. Dönem Zümresi
 
MEHMET TARHAN  İLKÖĞRETİM OKULU
2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 2. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
TOPLANTI TUTANAĞI
 
Toplantı Tarihi          :16/02/2011
Toplantı Saati                        : 12.00
Toplantı Başkanı                   : Erhan TÜNER
Toplantıya Katılanlar            : İbrahim ÖZKAN
 
GÜNDEM:
  1. Açılış, yoklama
  2. Zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili ilköğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması,
  3. Birinci dönem zümre toplantı tutanağının gözden geçirilerek yapılan çalışmaların görüşülmesi,
  4. Birinci dönem ders başarısının değerlendirilmesi ve yapılan çalışmalar,
  5. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının (kılavuzunun) gözden geçirilerek, 2. dönem “yapım” kuşağı uygulama esaslarının görüşülmesi,
  6. Ölçme ve değerlendirme durumunun görüşülmesi,
  7. Yılsonunda yapılması planlana “teknoloji şenliği”nin görüşülmesi,
  8. Dilek ve temenniler.

     
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
Madde: 1
Açılış ve yoklama toplantı başkanı Erhan TÜNER tarafından yapıldı. Yapılan yoklamada Teknoloji tasarım öğretmeni İbrahim ÖZKAN ın hazır olduğu görüldü.
 
Madde: 2
2552 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan zümre toplantıları ile ilgili aşağıdaki maddeler, İbrahim ÖZKAN tarafından okundu. Bunlar:
a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

 
Madde: 3
İbrahim ÖZKAN 2010-2011 Eğitim ve öğretim yılı 1. dönem zümre öğretmenleri toplantılarında alınan kararları okudu. Zümre toplantısında alınan kararların bir aksaklığa uğramadan uygulandığı görüldü.
 
Madde: 4
Gündemin bu maddesi gereği sınıflara göre öğrenci başarıları değerlendirildi. Derse devam eden öğrencilerin tamamının başarılı olduğu görüldü. Bu durumun ikinci dönemde artarak devam etmesi temenni edildi.
 
 
 
Madde: 5
Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı incelendi;
“Yapım” kuşağında öğrenciler; Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar. Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler. Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar. Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. •Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.
Yapım kuşağında tüm sınıflarda genel olarak aşağıdaki TASARIM SÜRECİ uygulanarak uygulama yapılacağı İbrahim ÖZKAN tarafından belirtildi.

 
6. sınıf yapım kuşağı: “Değiştirilebilir Etkinlik” etkinliği öğrencilerin sorun çözümüne dayalı, ürüne yönelik tasarım sürecini yaşayarak öğrenmeleri amacıyla verilmiştir. Ancak etkinliğin grupça yapılmasına ve tasarım sürecinde yer alan tasarım sürecine uygun olmasına dikkat edilir. Bu etkinlikle öğrencilere tasarım sürecinde yer alan aşamaları ve bu aşamalarda gerçekleştirilmesi istenilen tutum ve davranışlar fark ettirilir. Bu etkinlikten sonra öğrenciler bireysel olarak “Tasarımımı Üretiyorum” etkinliğini yaparlar.

 
7. sınıflar Yapım kuşağı “Üretiyorum” Bu etkinlikte öğrenciler, yaşamlarındaki bir sorunun çözümüne yönelik tasarım etkinliğini bireysel olarak yaparlar. Tanımladıkları sorunu çözümleyen ürünün tasarımını yaparken verilen tasarım sürecinden yararlanırlar. Öğrenciler ürün/maketi gerçekleştirmede kullanacakları uygun yöntem ve teknikleri, araç ve gereçleri belirlemede araştırmaya yönlendirilir.

 
8. Sınıflar Yapım Kuşağı: Öğrenciler “Nasıl Tanıtalım”, “İnovasyon” ve “Pazarlanabilir Hale Getirme” etkinliğini yapmak için önceki yıllarda yaptığı, yapım kuşağındaki etkinliklerde gerçekleştirdiği ürün/maketlerden birini seçer veya yeni bir tasarım etkinliği gerçekleştirirler. Ayrıca öğrenciler “Yapım” kuşağı 8. sınıf etkinliğini “pazarlanabilir hale getirme” aşamasından başlatabilirler. Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar. Bu amaçla önceki yıllarda yaptığı herhangi bir ürünle veya üretilmiş herhangi bir ürünü seçerek de etkinliği başlatabilirler. Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.
Tüm sınıflarda yapım kuşağı boyunca dersin gerektirdiği çalışma ve güvenlik kurallarının öğrencilere önceden açıklanarak uygulatılacağı ders öğretmeni tarafından belirtildi.

 
                       
Madde: 6
           
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 24 sayı ve 21.03.2006 tarihli kararı ile yürürlüğe giren Teknoloji ve Tasarım Müfredat Programına göre; Tüm sınıflarda dersin program kılavuzunda belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre notların verileceği, ders öğretmeni İbrahim ÖZKAN tarafından belirtildi.
Buna göre; 6. sınıf ilk etkinliği olan grup etkinliklerin, sınıf içi performans puanı (öğrenci gözlem formları kullanılarak ) ile değerlendirileceği,
Bireysel etkinliklerin ise, 1 Ders içi performans puanı, (öğrenci gözlem formları kullanılarak), 1 yapım kuşağı öğrenci ürün dosyalarına ( dereceli puanlama anahtarı kullanılarak) not verileceği ve öğretmen not çizelgesinde de belirtildiği üzere toplam 3 notla değerlendirme yapılacağı açıklandı.
7. ve 8. sınıflarda ise iki sınıf içi performans (öğrenci gözlem formları kullanılarak) notu ve bir ürün dosyası (dereceli puanlama anahtarı kullanılarak) notu verileceği belirtildi.
Program gereği yazılı yoklama sınavı yapılmayacaktır.
 
 
 
Madde: 7
Dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından, öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılan planlamalar doğrultusunda yararlanılmaya çalışıldı. Ancak okulumuzun kalabalık olması nedeniyle bazı araç-gereçlerden yeteri kadar faydalanılamadı. 2. Dönemde daha etkin kullanılması kararlaştırıldı.
. Sınıflarda öğrenci etkinliklerinin sergileneceği panoların hazırlanması yoluna gidilecektir.
 
Madde: 8
Haziran ayının 1. veya 2. haftasında her öğrencinin kendi seçeceği yapım kuşağından birer çalışma ile Teknoloji Şenliği yapılmasına karar verildi.
 
Madde:9
20010– 2011 Eğitim – Öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve tüm Milli Eğitim personeline sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle toplantı sona ermiştir.
 
 
 
 
 
                          İbrahim ÖZKAN                                                            
                   Teknoloji ve Tasarım Öğrt.                                                
 
 
 
 
                       
 
 
                                                                          16/ 02 / 2011
                                                                        Erhan TÜNER
                                                                        Okul Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALINAN KARARLAR
 
Aşağıda belirtilen ortak kararlar Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmenleri tarafından alınmıştır;
1. Haziran ayının 1. veya 2. haftasında yapılması düşünülen Teknoloji Şenliğine okul yönetimi ve velilerin yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapılmasına,
2. Dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; İkinci dönem başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda etkin bir şekilde yararlanılmasına,
3. Sınıfı panolarında teknolojik gelişmeler köşesinin oluşturulmasına,
4. 8. Sınıflarda öğrencilerin pazarlanabilir ve inovasyon etkinliğine isterlerse seçecekleri herhangi bir ürünle de başlayabileceklerine,
 
 
 
 
 
        İbrahim ÖZKAN                                            
Teknoloji ve Tasarım Öğrt.                                                    
 
 
 
                                                                          16/ 02 / 2011          
                                                                          Erhan TÜNER                                            
   Okul Müdürü
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!  
>
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
>


Created by Crazyprofile.com
Website counter