buton
   
  *****ÖZKANGALERİM*****Sanatın, Teknoloji Ve Tasarımın Adresi
  2011 Teknoloji Tasarım Dersi 6.Sınıf Yıllık Planlar
 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET TARHAN İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 6. SINIFLAR YILLIK PLANI
AY HF AH SA KUŞAK ETKİNLİK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
eylül 1 3 2 DÜZEN İLKADIM
Sınıf
1. Nesneye belirlenen sorunu çözmeye yönelik değişik biçimler verir. [!] Cevapları öğrenciler bulur. Beklenen cevaplar verilinceye kadar sorgulamaya devam edilir.
  `
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı “Kuvvet ve Hareket” Öğrenme Alanı
  `
Matematik Dersi Öğretim Programı “Geometri” Öğrenme Alanı
[!] Her öğrenciden cevap alınmaya çalışılır.
İlk Adım Bu etkinlikte öğrenciler, düşünmeye ve araştırmaya yönlendirilir. Cevaplama süreci düşünmeyi ve yaratıcılığı
uyaracaktır. Öğrencilerden sorular üzerinde düşünmeleri istenir. Düzen kuşağının kavramsal alt yapısını yapılandırmak amacıyla hazırlanmıştır. “İlk Adım” etkinliği bu tabloda yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır. Atatürk’ün sanata verdiği önem (29 Ekim) Atatürk Haftası
İLK ADIM:
Öğrenci Gözlem Formu
"Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı” puanı verilebilir.

DÜZEN OLUŞTURALIM:
Öz Değerlendirme formu
Öğrenci Gözlem Formu
“Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı” puanı verilebilir.
Dereceli Puanlama Anahtarı
Öğrenci Dosyası Değerlendirili ve “Düzen Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.
2. Nesneye verdiği biçimler üzerindeki geometrik kavramları ifade eder.
3. Kuvvetin nesne üzerindeki etkisini fark eder.
4. Nesnenin direncini artıracak biçimler bulur.
5. Tekrar olayının farkına varır ve değişik tekrar olaylarına örnek verir.
2 4 2 6. Doğadan, yaşamdan ve kendinden ritme örnekler verir.
ekim 3 1 2 DÜZEN OLUŞTURALIM
Bireysel
7. Ritmin anlatım gücünü sorgular.
8. Ritmin önemini doğadan, hayattan ve kendinden örneklerle açıklar.
9. Soru sormanın neden sonuç ilişkisi kurmaya yardımcı olduğunu fark eder.
10. Doğayı, yaşamı ve kendini farklı açılardan değerlendirme anlayışı oluşturur.
4 2 2 1. Kullanacağı hazır birimi belirler. [!] Çalışmalar bireysel olarak sadece sınıf içinde yapılır.
[!] Öğrenciler deneme ve arama çalışmalarında cesaretlendirilir.
[!] Öğrencilere duygu ve düşüncelerini ifade etmede fırsat tanınır.
[!] Her öğrencinin çalışması ayrı bir değer olarak kabul edilir, olumlu veya olumsuz görüş bildirilmez.
[!] Çalışmalarını diğer arkadaşlarından önce bitiren öğrencilere ek çalışmalar verilir.
Düzen Oluşturalım
Bu etkinlikte öğrenci,düzen fikrini geliştirmek için hazır birimlerden faydalanır. Birime kendisi karar verir. Karar verdiği birimden ulaşacağı bütüne deneme, arama ile ulaşır. Düzene ulaşmada kullanacağı yol ve araçlara kendisi karar verir. “Düzen Oluşturalım” etkinliği bu tabloda yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır. (10–16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım)
5 3 2 2. Belirlediği birimden oluşturacağı bütüne ilişkin deneme, arama çalışmaları yapar.
6 4 2 3. Oluşturacağı bütüne ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.
kasım 7 1 2 4. Belirlediği birimden bir düzen oluşturur.
5. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri fark eder.
8 2 2 6. Birimden düzene ulaşma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
9 4 2 7. Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve
beğenilerini sınıfla paylaşmaya istekli oluş.
KURGU  DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM
Gurup
1. Meraklarını, hayallerini ve düşüncelerini ifade eder. [!]“Düşünelim Çözelim” etkinliği grup olarak,
“Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliği de bireysel olarak gerçekleştirilir.
[!] Öğrenciler düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir.
[!] Yaratıcı düşünme süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır.
[!] Yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir.
[!] Zamana yönelik kısıtlama yapılmaz.
[!] Çalışmalar haftalık olarak paylaşılır.
[!] Çizimlerde teknik gösterim kaygısı verilmez.
[!] Fikirler yapıcı olarak eleştirilir.
[!] Öğrenciler çizimleri için çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda serbest bırakılır.
[!] Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz.
Düşünelim Çözelim
 Hayallerim Çizgide Saklı Bu etkinliğin amacı;öğrencilerin gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptırmaktır. Bu etkinlikler, bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik olarak hazırlanmıştır. Atatürk’ün kişilik özellikleri. 
DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM:
Grup Çalışması Değerlendir
Öz Değerlendirme Formu
Gözlem Formu
“Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı” puanı verilebilir.

HAYYALLERİM ÇİZGİDE SAKLI:
Öz Değerlendirme Formu
Gözlem Formu
Dereceli Puanlama Anahtarı
Öğrenci Dosyası Değerlendirili ve “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.
aralık 10 1 2 2. Meraklarının, hayallerinin ve düşüncelerinin çözüme ulaştırılması beklenilen birer
sorun oluduğunun farkına varır.
11 2 2 3. Farkına vardığı sorunlardan birini seçerek çözümüne yönelik öneriler getirir.
12 3 2 HAYYALLERİM
ÇİZGİDE SAKLI
Bireysel
4. Çözüm önerisine yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar.
5. Başkalarının çözüm önerisine yönelik düşüncelerini dikkate alır.
13 4 2 6. Düşünceden çizime ulaşma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
14 5 2 7. Çözüm önerisine yönelik çizimlerin başkaları tarafından anlaşılması için taşıması
gerekli nitelikleri sorgular.
ocak 15 1 2 8. Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır.
16 2 2 9. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşmaya istekli olur.
17 3 2 10. Özgün tasarımları ile ilgili eleştirilere açık olur.
18 4 2 11. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamakta kararlı olur.
                     
                     
                     
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET TARHAN İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 6. SINIFLAR YILLIK PLANI
AY HF AF SA KUŞAK ETKİNLİK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBAT 1 3 2 YAPIM  KENDİ OYUNCAĞINI KENDİNYAP
Gurup
1. Hayatındaki sorunların farkına varır. [!] “Değiştirilebilir” etkinlik grup olarak, “Tasarımımı Üretiyorum” ve ''oyuncağımı kendim yapıyorum'' etkinliği ise bireysel olarak gerçekleştirilir.
[!] Öğrenciler tasarıma yönelik düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir.
[!] Tasarım etkinliği süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır.
[!] Tasarımı gerçekleştirmeye yönelik öğrencilere yeterli süre verilir.
[!] Öğrencilere tasarımlarını gerçekleştirme sürecinde rehberlik edilir.
[!] Öğrencilere çalışma ortamının düzenlenmesi ve iş güvenliği ile ilgili bilgilendirme yapılır.
[!] Yapılacak tasarımlarda artık malzeme kullanılması teşvik edilir.
[!] İşliklerin yetersiz kaldığı durumlarda öğrencilerin çevrenin imkânlarından yararlanmalarına fırsat verilir.
[!] Öğrenciler özgün ve işlevsel tasarımlar geliştirmeleri konusunda cesaretlendirilir.
[!] Tasarıma yönelik fikirler yapıcı olarak eleştirilir.
[!] Çizimlerinde, çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda serbest bırakılır.
[!] Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz. 
Değiştirilebilir Etkinlik
Tasarımımı Üretiyorum veya Oyuncağımı kendim yapıyorum
Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin ürüne yönelik tasarım sürecini sorgulayarak fark etmelerini, bu süreci yaşamlarındaki benzer sorunların çözümünde kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilerin hayatlarındaki sorun ve ihtiyaçları ifade etmelerini, bunların çözümüne yönelik fikirler geliştirmelerini ve
bunları gerçekleştirecek çalışmalar yaptırılacaktır. Bu etkinlikler, bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik hazırlanmıştır. Atatürk’ün Çocuk Sevgisi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)
Atatürk’ün Gençliğe verdiği önem
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)
DEĞİŞTİRİLEBİLİR ETKİNLİK:
Öz Değerlendirme Çalışmaları
Grup Çalışması Değerlendirme
Gözlem Formu
“Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı” puanı verilebilir.


TASARIMIMI ÜRETİYORUM:
Öz Değerlendirme Çalışmaları
Gözlem Formu
Dereceli Puanlama Cetveli
Öğrenci Dosyası Değerlendirili ve “Yapım Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.
 
2 2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.
 
4 2 3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.
 
MART 3 1 2 4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.
 
4 2 2 5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.
 
5 3 2 6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.
 
6 4 2 7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.
 
7 5 2 8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve
özelliklerini belirler.
NİSAN 8 1 2 TASARIMIMI ÜRETİYORUM
Bireysel
9. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.              10. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.
9 2 2 11. Tasarımın yapım aşamalarını planlar. 
10 3 2 12. Tasarımı belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirir.
11 4 2 13. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.
MAYIS 12 1 2 14. Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
13 2 2 15. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik öneri sunar.
14 3 2 16. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
15 4 2 17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.
HAZİRAN 16 1 2
17 2 2 ÇALIŞMALAR OKULDA TEKNOLOJİ VE TASARIM SERGİSİNDE SERGİLERNİR
18 3 2
Bu yıllık plan; Ağustos 2003'te yayımlanan 2551 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge ve
11/09/2006 tarihinde yayımlanan “Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuz Kitabı” esas alınarak hazırlanmıştır.
                     
Ders Öğretmeni     Ali KARABULUT
İbrahim ÖZKAN       OKUL MÜDÜRÜ
           


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!  
>
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
>


Created by Crazyprofile.com
Website counter