buton
   
  *****ÖZKANGALERİM*****Sanatın, Teknoloji Ve Tasarımın Adresi
  2011 Teknoloji Tasarım Dersi 7. Sınıf YıllıkPlanları
 
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET TARHAN İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
AY HF AF SA KUŞAK ETKİNLİK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
EYLÜL 1 3 2 DÜZEN 8 BİRİMDEN BÜTÜNE 8
Bireysel
1. Değişkenliği olan ve olmayan biçimleri ayırt eder. [!] Çalışmalar bireysel olarak sadece sınıf içinde yapılır.
[!] Ortaya çıkan ürünler 8. sınıfta yapılacak etkinliğe alt yapı oluşturması amacıyla kullanmak üzere fotoğraflanır ya da saklanır.
[!] Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine fırsat verilir.
[!] Her öğrencinin çalışması ayrı bir değer olarak kabul edilir. Olumlu veya olumsuz görüş bildirilmez.
[!] Çalışmalarını diğer arkadaşlarından önce bitiren öğrenciler farklı çalışmalara yönlendirilir.
`
Matematik Dersi Öğretim Programı
“Geometri” Öğrenme Alanı
C “Düzen Oluşturalım”
��� Birimden Bütüne
Bu etkinlikte öğrenciler,deneme ve araştırmalar yoluyla düşüncelerini uyararak zihinlerinde tasarladıklarınıgerçekleştirirler. Bu amaçla değişkenliği olmayan temel biçimleri bir malzemeye uygulayarak bir birim elde ederler. Tekrar sistematiği içinde bir düzene gidilir. “Birimden Bütüne” etkinliği bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik hazırlanmıştır.  Atatürk’ün sanata verdiği önem (29 Ekim) Atatürk Haftası (10–16 Kasım)
BİRİMDEN BÜTÜNE:
Öz Değerlendirme formu
"Sınıf içi performans" puanı verilebilir.
Gözlem Formu
Dereceli Puanlama Cetveli
Öğrenci Dosyası Değerlendirilir ve “Düzen Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.
2. Birim oluşturmada değişkenliği olan ve olmayan biçimlerin uygunluğunu sorgular.
2 4 2 3. Oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere karar verir.
4. Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener.
EKİM 3 1 2 5. Çoğalma imkânı olan birimi elde eder.
6. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.
4 2 2 7. Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur.
5 3 2 8. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri ifade eder.
6 4 2 9. Özgün tasarımlar elde etmek için ısrarla çalışır.
KASIM 7 1 2 10. Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
11. Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve
beğenilerini isteyerek paylaşır.
8 2 2 KURGU 10 HAYALLERİMDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM 10
Bireysel
1. İlk çalışmada yaşadığı süreci ve çözüm önerilerini değerlendirir. [!] 1, 2 ve 3. kazanımlardaki “ilk” ifadesinde, 6. sınıf “Kurgu” kuşağında yaptığı çizim dikkate alınır.
[!] Öğrenciler düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir.
[!] Yaratıcı düşünme süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır.
[!] Yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir.
[!] Öğrencilere tasarımlarını tamamlaması için gerekli olan zaman verilir.
[!] Bütün öğrencilerin çalışmaları haftalık olarak paylaşılır.
[!] Öğrencilerin fikirleri yapıcı olarak eleştirilir.
[!] Öğrenciler çizimleri için çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda serbest bırakılırlar.
Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz.
��� Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim
Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin “Düşünelim Çözelim“ ve “Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliklerinde elde ettikleri kazanımları gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptırmaktır. Bu etkinlik tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik olarak hazırlanmıştır. Atatürk’ün kişilik özellikleri  Öğretmenler Günü (24 Kasım)
HAYALLERİMDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM:
Öz değerlendirme Formu
Gözlem Formu
“Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı” puanı verilebilir.
Dereceli Puanlama Anahtarı
Öğrenci Dosyası Değerlendirili ve “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.
2. İlk çalışmaya yönelik değerlendirmelerini yazılı olarak ifade eder.
9 4 2 3. İlk çalışmaya yönelik yaptığı değerlendirmelerle bireysel düşüncelerindeki değişim
ve gelişimi fark eder.
ARALIK 10 1 2 4. Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder.
11 2 2 5. Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun
olduğunun farkına varır.
12 3 2 6. Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer.
13 4 2 7. Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir.
8. Çözüme ait düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar.
14 5 2 9. Çözüme yönelik çizimlerinin başkaları tarafından anlaşılabilir nitelikte olmasına
özen gösterir.
OCAK 15 1 2 10. Düşünceden çizime kadar olan süreçte yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
16 2 2 11. Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır.
12. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşırken özgün davranır.
17 3 2 13. Kendine güvenini ve yaratıcılığını çözüme yönelik tasarladığı üründe ortaya çıkarır.
18 4 2 14. Çözüme yönelik özgün tasarımlara ulaşmak için ısrarlı olur.
                     
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET TARHAN İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
AY HF AF SA KUŞAK ETKİNLİK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBAT 1 3 2 YAPIM 18 ÜRETİYORUM 18
Bireysel
1. Yaşamındaki sorunların farkına varır. [!] “Üretiyorum” etkinliği bireysel olarak gerçekleştirilir.
[!] Öğrenciler tasarıma yönelik düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir.
[!] Tasarım etkinliği süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır.
[!] Öğrencilere tasarımı gerçekleştirmeye yönelik yeterli süre verilir.
[!] Öğrencilere tasarımlarını gerçekleştirme sürecinde rehberlik edilir.
[!] Öğrenciler çalışma ortamının düzenlenmesi ve iş güvenliği hakkında bilgilendirilir.
[!] Yapılacak tasarımlarda artık malzeme kullanması sağlanır.
[!] İşliklerin yetersiz kaldığı durumlarda öğrencilerin çevrenin imkânlarından yararlanmalarına fırsat verilir.
[!] Öğrenciler özgün ve işlevsel tasarımlar geliştirmeleri konusunda cesaretlendirilir.
[!] Tasarıma yönelik fikirler yapıcı olarak eleştirilir.
[!] Öğrenciler çizimlerinde, çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda serbest bırakılır.
C
“Nasıl Üretelim?”
[!] Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz.
��� Üretiyorum
Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin ürüne yönelik tasarım sürecini sorgulayarak fark etmelerini, bu süreci
yaşamlarındaki benzer sorunların çözümünde kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla öğrenciler hayatlarında sorun ve ihtiyaçları ifade etmeleri, bunların çözümüne yönelik fikirler geliştirmeleri ve bunları gerçekleştirecek çalışmalar yaptırmaktır. Bu etkinlikler bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik
hazırlanmıştır. Atatürk’ün Çocuk Sevgisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)
Atatürk’ün Gençliğe verdiği önem
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)
ÜRETİYORUM:
Öz Değerlendirme Formu
Gözlem Formu
Dereceli Puanlama Cetveli
Öğrenci Dosyası Değerlendirili ve “Yapım Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.
2 4 2 2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.
3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.
MART 3 1 2 4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.
4 2 2 5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.
5 3 2 6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.
6 4 2 7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.
7 5 2 8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve
özelliklerini belirler.
NİSAN 8 1 2 9. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.
9 2 2 10. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.
10 3 2 11. Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir.
11 4 2 13. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.
MAYIS 12 1 2 14. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
13 2 2 15. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.
14 3 2 16. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. sınıfla paylaşır
15 4 2 17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.
HAZİRAN 16 1 2
17 2 2 ÇALIŞMALAR OKULDA TEKNOLOJİ VE TASARIM SERGİSİNDE  SERGİLERNİR
18 3
Bu yıllık plan; Ağustos 2003'te yayımlanan 2551 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge ve
11/09/2006 tarihinde yayımlanan “Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuz Kitabı” esas alınarak hazırlanmıştır.
                     
Ders Öğretmeni            
İbrahim ÖZKAN     Ali KARABULUT
      Okul Müdürü

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!  
>
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
>


Created by Crazyprofile.com
Website counter