buton
   
  *****ÖZKANGALERİM*****Sanatın, Teknoloji Ve Tasarımın Adresi
  2011 Teknoloji Tasarım Dersi 8. Sınıf Yıllık Planları
 
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET TARHAN İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 8. SINIFLAR YILLIK PLANI
AY HF AF SA KUŞAK ETKİNLİK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
EYLÜL 1 3 2 DÜZEN 8 BÜTÜNDE FARKLILIK 8
Bireysel
1. Bütünsel yapıyı hareketli göstermek için renk, yön ve oranın önemini fark eder. [!] Çalışmalar bireysel olarak sadece sınıf içinde yapılır.
[!] Etkinlik sonunda verilen tasarım örnekleri öğretmene fikir vermesi amacıyla kullanılır.
[!] Etkinlik içinde verilen örnekler öğrencilerin fikir edinmesi için kullanılmaz.
[!] Öğrencilere duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri için fırsat tanınmalıdır.
[!] Her öğrencinin çalışması ayrı bir değer kabul edilerek olumlu veya olumsuz görüş bildirilmez.
[!] Çalışmalarını diğer arkadaşlarından önce bitiren öğrenciler farklı çalışmalara yönlendirilir.
C “Birimden Bütüne”
Bütünde Farklılık
Bu etkinlikte öğrenciler, deneme ve araştırmalar yoluyla düşüncelerini uyararak zihinlerinde Tasarladıklarını gerçekleştirirler. Bu amaçla değişkenliği olmayan temel biçimleri bir malzemeye uygulayarak bir birim elde ederler. Tekrar sistematiği içinde renk, yön ve oran kavramını kullanarak bir düzene giderler. “Bütünde Farklılık” etkinliği bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelikhazırlanmıştır.   Atatürk’ün sanata verdiği önem (29 Ekim) Atatürk Haftası (10–16 Kasım)
BÜTÜNDE FARKLILIK:
Öz Değerlendirme formu
Gözlem Formu
Dereceli Puanlama Cetveli
Öğrenci Dosyası Değerlendirili ve “Düzen Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.
2 4 2 2. Değişkenliği olmayan biçimler kullanarak birimler oluşturur.
EKİM 3 1 2 3. Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener.
4 2 2 4. Çoğalma imkânı olan birimi elde eder.
5. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.
5 3 2 6. Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur.
6 4 2 7. Oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını kullanır ve ifade eder.
8. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri açıklar.
KASIM 7 1 2 9. Tasarımı hakkında çevresiyle görüş alışverişinde bulunur.
10. Özgün tasarımlar oluşturmada kararlı olur.
8 2 2 11. Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
12. Süreçte yaşadığı duygu ve düşüncelerini paylaşmaktan zevk alır.
9 4 2 KURGU 10 DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM? 10
Bireysel
1. Önceki çalışmada ortaya koyduğu çözüm önerisinin başkaları tarafından  [!] 1, 2 ve 3. kazanımlardaki “ilk” ifadesi, 7. sınıf “Kurgu” kuşağında yaptığı çizimi dikkate alınır.
[!] Öğrenciler düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir.
[!] Yaratıcı düşünme süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır.
[!] Yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir.
[!] Zamana yönelik kısıtlama yapılmamalıdır.
[!] Bütün öğrenciler çalışmalarını haftalık olarak paylaşırlar.
[!] Öğrencilerin fikirleri yapıcı olarak eleştirilir.
C “Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim”
[!] Öğrenciler çizimleri için çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda serbest bırakılır.
Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz.
��� Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım?
Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptırmaktır. Bu etkinlik tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik hazırlanmıştır. Atatürk’ün kişilik özellikleri  Öğretmenler Günü (24 Kasım)
DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM:
Öz Değerlendirme Formu
Gözlem Formu
"Sınıf İçi Performans Puanı Verilebilir"
Dereceli Puanlama Cetveli
Öğrenci Dosyası Değerlendirili ve “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.
anlaşılırlığını araştırır.
2. Araştırma sonuçlarını dikkate alarak önceki çalışmada ortaya koyduğu çözüm
önerisine ait çizimde gerekli değişikleri yapar.
ARALIK 10 1 2 3. Çözüm önerisini anlatan çizimlerde kullanılan gösterim tekniklerini fark eder.
11 2 2 4. Çözüm önerilerinin yasal koruma altına alınma yollarını ve sürecini ifade eder.
12 3 2 5. Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder.
6. Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun
olduğunun farkına varır.
13 4 2 7. Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer.
8. Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir.
14 5 2 9. Çözüm önerisine yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar.
10. Çözüme yönelik çizimlerinin başkaları tarafından anlaşılabilir nitelikte olmasına
özen gösterir.
OCAK 15 1 2 11. Düşünceden çizime kadar olan süreçte yaşadıklarını günlüğünde ifade eder.
12. Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır.
16 2 2 13. Düşüncelerini ve hayallerini başkalarıyla paylaşmaktan zevk alır.
14. Kendine güvenini ve yaratıcılığını çözüme yönelik tasarısında ortaya koyar.
17 3 2 15. Özgün tasarımı ile ilgili eleştirilere açık olur.
18 4 2 16. Özgün tasarımlar yapmaktan zevk alır ve tasarımını sınıfa sunar.
                     
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET TARHAN İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 8. SINIFLAR YILLIK PLANI
AY HF AF SA KUŞAK ETKİNLİK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞ.
ŞUBAT 1 3 2 YAPIM 18 NASIL TANITALIM 18
Bireysel
1. Yaşamındaki sorunların farkına varır. [!] “Nasıl Tanıtalım” etkinliği bireysel olarak gerçekleştirilir.
[!] Öğrenciler tasarıma yönelik düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir.
[!] Tasarım etkinliği süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır.
[!] Tasarımı gerçekleştirmeye yönelik yeterli süre verilir.
[!] Öğrencilere tasarımlarını gerçekleştirme sürecinde rehberlik edilir.
[!] Öğrenciler çalışma ortamının düzenlenmesi ve iş güvenliği hakkında bilgilendirilir.
[!] Yapılacak tasarımlarda artık malzeme kullanması sağlanır.
[!] İşliklerin yetersiz kaldığı durumlarda öğrencilerin çevrenin imkânlarından yararlanmalarına fırsat verilir.
[!] Öğrenciler özgün ve işlevsel tasarımlar geliştirmeleri konusunda cesaretlendirilir.
[!] Tasarıma yönelik fikirler yapıcı olarak eleştirilir.
C “Üretiyoruz”
[!] Öğrenciler çizimlerinde, çizim amaçlı yazılımlar kullanmaları konusunda serbest bırakılır.
[!] Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz.
��� Nasıl Tanıtalım?
Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin ürüne yönelik tasarım sürecini sorgulayarak fark etmelerini,
 bu süreci yaşamlarındaki benzer sorunların çözümünde kullanabilmelerini,
ürün ve pazarlama inovasyonu yapmalarını sağlamaktır.Bu etkinlik, bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik hazırlanmıştır. Atatürk’ün Çocuk Sevgisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)
Atatürk’ün Gençliğe verdiği önem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)
NASIL TANITALIM:
Öz Değerlendirme Formu
Gözlem Formu 1
Dereceli Puanlama Cetveli (Analitik)
Gözlem Formu
Gözlem Formu 2
Dereceli Puanlama Cetveli (Bütünsel)
Öğrenci Dosyası Değerlendirili ve “Yapım Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.
2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar ve sorunu tanımlar.
3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek 
2 4 2 4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.
5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.
6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.
MART 3 1 2 7. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve
özelliklerini belirler.
8. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.
4 2 2 9. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.
10. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
11. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
5 3 2 12. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.
13. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
6 4 2 14. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.
15. Kendine güvenini ve yaratıcılığını tasarladığı ürüne yansıtır.
7 5 2 16. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaktan zevk alır.
17. Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için ek çalışma gerekip gerekmediğini belirler.
NİSAN 8 1 2 18. Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için çevresindeki kişilerin fikirlerini alır ve listeler.
19. Pazarlanabilirlik açısından uygun gördüğü fikirleri dikkate alarak ürününde değişiklik
9 2 2 (inovasyon) yapar.
20. Çevresindeki kişilerin fikrini alarak ürününe özgün ve akılda kalıcı bir marka bulur.
10 3 2 21. Ürünün üzerinde kullanabilmek için logolar tasarlar.
22. Tasarladığı logoları çizer ve en uygun olanını seçer.
11 4 2 23. Ürün için bir slogan geliştirir.
24. Ürünün özelliğine uygun ambalaj tasarlar.
25. Ambalajın farklı, yeni, değişik ve çekici olmasına özen gösterir.
MAYIS 12 1 2 26. Ambalajın taşıması gereken özellikleri belirler.
27. Ambalaj tasarım önerisini uygun yazı tipleri, renkleri, resim ve süslemeler
13 2 2 kullanarak çizimle ifade eder.
28. Ambalajı, belirlediği özelliklerde üretir.
14 3 2 29. Yazılı veya görsel basında ürünü pazarlamak için reklâm senaryosu hazırlar.
30. Reklâm senaryosunu kullanarak basit çizimlerle reklâm öykü panoları hazırlar.
15 4 2 31. Ürünü pazarlanabilir hâle getirmeye kararlı olur
32. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.
HAZİRAN 16 1 2
17 2   ÇALIŞMALAR OKULDA TEKNOLOJİ VE TASARIM SERGİSİNDE SERGİLERNİR
18 3 2
Bu yıllık plan; Ağustos 2003'te yayımlanan 2551 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge ve
11/09/2006 tarihinde yayımlanan “Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuz Kitabı” esas alınarak hazırlanmıştır.
Ders Öğretmenİ            
İbrahim ÖZKAN     Ali KARABULUT
        Okul Müdürü  
                     

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!  
>
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
>


Created by Crazyprofile.com
Website counter